1c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia JK 109 j.polski IN 119 przedsięb. AT 302 j.niem P-4/1 #np2 118
j.francuski-8/1 #F2 116
j.włoski-10/ #Wł2 15
chemia BM 4
2 8:55- 9:40 j.polski IN 119 j.an P-1/1 #ap1 123
informatyka-2/1 SZ 315
j.francuski-8/1 #F2 116
matematyka CC 19 wos EF 108 matematyka CC 19
3 9:50-10:35 matematyka CC 19 biologia KJ 2 kultura 311 geografia BO 5 j.polski IN 119
4 10:55-11:40 j.angielski-1/4 #A3 203
j.angielski-2/4 #A6 118
j.niemiecki-3/4 #N2 1
religia KO 15 j.angielski-1/4 #A3 203
j.angielski-2/4 #A6 118
j.niemiecki-3/4 #N2 1
e_dla_bezp AT 302 j.polski IN 119
5 11:45-12:30 Kon.a.-1/4 #KA3 203
Kon.a.-2/4 #KA6 118
Kon.n-3/4 #KN2 1
wf-1/3 #w5 sg1
wf-2/3 #w6 sg2
wf-3/3 #w7 sg3
Kon.a.-1/4 #KA3 203
Kon.a.-2/4 #KA6 118
Kon.n-3/4 #KN2 1
j.an P-1/1 #ap1 123 j.angielski-1/4 #A3 203
j.angielski-2/4 #A6 118
j.niemiecki-3/4 #N2 1
6 12:35-13:20 przedsięb. AT 302 matematyka CC 19 wf-1/3 #w5 sg1
wf-2/3 #w6 sg2
wf-3/3 #w7 sg3
fizyka KJ 2 zaj. wych. KJ 2
7 13:25-14:10 religia KO 15 informatyka-1/1 SZ 315
j.niem P-4/1 #np2 118
j.włoski-10/ #Wł2 15
historia JK 109 wf-1/3 #w5 sg1
wf-2/3 #w6 sg2
wf-3/3 #w7 sg3
 
8 14:15-15:00 wych.rodz. BM 4        
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum