Warunki ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2017/2018

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW znajdują się tutaj:  ogolne-warunki-ubezpieczenia

Dane Polisy:
Nr Polisy: JDA 12871025
Suma Ubezpieczenia: 10 000 zł
Wariant Ubezpieczenia: WARIANT II

Świadczenia Dodatkowe:
– Zwrot kosztów leczenia do 30% Sumy ubezpieczenia.
– Dieta szpitalna, za każdy dzień pobytu w szpitalu 0,2% sumy ubezpieczenia
(płatna przez maksymalny okres 90 dni z tytułu jednego nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową)
– Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane nowotworem złośliwym w wysokości 1.000 zł
– Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka lub ucznia w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca w wysokości 1.000 zł
– Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia w wysokości 1.000 zł
– Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka lub ucznia w wieku do 25 lat
w wysokości 1.000 zł

W załącznikach:

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiutabela_uszczerbkow1

Link do informacji o ubezpieczeniach szkolnych:

https://www.pzu.pl/produkty/nnw-wypadkow-dzieci-mlodziezy-i-personelu-w-szkolach?pages=3293;1110;663;1107;1106;1109;769;825;560;1053;1257;3684&current=1107&tags=NNW&viewMode

Podobne wpisy

Międzyszkolne Zawody Sportowe 2017/2018

Mistrzostwa Powiatu Bolesławieckiego

Archiwum międzyszkolnych zawodów sportowych

1. Rok szkolny 2013/2014 2. Rok szkolny 2014/2015 3. Rok szkolny 2015/2016 4. Rok szkolny 2016/2017

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

1999/2000 - Tomasz Sobczak 2004/2005 - Marek Marszałek                  - Marcin Kisielowski 2008/2009 – Maciej Cierniak