Warunki ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2017/2018

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW znajdują się tutaj:  ogolne-warunki-ubezpieczenia

Dane Polisy:
Nr Polisy: JDA 12871025
Suma Ubezpieczenia: 10 000 zł
Wariant Ubezpieczenia: WARIANT II

Świadczenia Dodatkowe:
– Zwrot kosztów leczenia do 30% Sumy ubezpieczenia.
– Dieta szpitalna, za każdy dzień pobytu w szpitalu 0,2% sumy ubezpieczenia
(płatna przez maksymalny okres 90 dni z tytułu jednego nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową)
– Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane nowotworem złośliwym w wysokości 1.000 zł
– Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka lub ucznia w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca w wysokości 1.000 zł
– Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia w wysokości 1.000 zł
– Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka lub ucznia w wieku do 25 lat
w wysokości 1.000 zł

W załącznikach:

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiutabela_uszczerbkow1

Link do informacji o ubezpieczeniach szkolnych:

https://www.pzu.pl/produkty/nnw-wypadkow-dzieci-mlodziezy-i-personelu-w-szkolach?pages=3293;1110;663;1107;1106;1109;769;825;560;1053;1257;3684&current=1107&tags=NNW&viewMode

Podobne wpisy

DKK

DKK

Od września 2013 roku działa w szkole Dyskusyjny Klub Książki   Zasady DKK: szanujemy opinie innych, im więcej różnych opinii tym lepiej, nie oceniamy gustów czytelniczych klubowiczów, nie wszystkie lektury nam się spodobają, ale mimo to spróbujmy je przeczytać...

„Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”

„Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”- Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych, a także poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans...

e-dziennik